Skilmálar og skilyrði

Hafðu Upplýsingar:

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

Skilmálar og skilyrði sem hér eru settir gilda um notkun notenda á þessari vefsíðu DermSilk.com og tengsl þín við: www.DermSilk.com. Vinsamlegast athugaðu að það er á þína ábyrgð að lesa og skilja þessa skilmála og skilyrði þar sem þeir hafa áhrif á réttindi þín og skyldur samkvæmt lögum. Ef þú samþykkir ekki þessa skilmála og skilyrði, vinsamlegast ekki opna né nota þessa vefsíðu. Vinsamlegast beindu öllum fyrirspurnum til tengiliðaupplýsinganna sem taldar eru upp hér að ofan. 

Eftirfarandi ákvæði eiga við um sambandið milli DermSilk (hér eftir nefnt „birgir“) og viðskiptavina sem hafa samskipti við og/eða kaupa af DermSilk (hér eftir nefnt „viðskiptavinur“) á www.dermsilk.com (hér eftir nefnt „vefsíða“).

Athugið, við áskiljum okkur rétt til að breyta, uppfæra og breyta einhverjum eða öllum skilmálum og skilyrðum sem hér eru að finna einhliða, með eða án fyrirvara. Þannig er það á þína ábyrgð að skoða og athuga reglulega hvort breytingar sem gætu haft áhrif á þig. Ef þú vilt ekki samþykkja nýju skilmálana ættir þú ekki að halda áfram að nota vefsíðuna. Ef þú heldur áfram að nota vefsíðuna eftir þann dag sem breytingin tekur gildi gefur notkun þín á vefsíðunni til kynna að þú samþykkir að vera bundinn af nýju skilmálunum; og breyta eða afturkalla, tímabundið eða varanlega, þessari vefsíðu og efninu sem er að finna á (eða einhverjum hluta) án þess að tilkynna þér og þú staðfestir að við berum enga ábyrgð gagnvart þér fyrir breytingar á eða afturköllun á vefsíðunni eða innihaldi hennar.

Áskriftarpantanir gera viðskiptavinum kleift að festa afslátt af vörum og fá pantanir sjálfkrafa reikningsfærðar og sendar með einhverju af eftirfarandi millibili: 2 vikur, 3 vikur, 1 mánuður, 2 mánuðir, 3 mánuðir, 4 mánuðir. Við bjóðum upp á vandræðalausa afbókunarstefnu hvenær sem er. Þú getur hætt við í gegnum viðskiptagáttina þína eða með því að hafa samband við okkur í gegnum spjall, tölvupóst eða síma. Ef áskriftarbeiðni hefur verið gerð eftir að áskriftarpöntun hefur verið afgreidd verður pöntunin ekki afturkölluð og verður hún uppfyllt og send. Þú getur sagt upp áskriftinni þinni eftir að þú hefur fengið núverandi opna pöntun og varan/hlutirnir verða óhæfir til að skila. 

Vörurnar og þjónustan sem seld er á vefsíðunni mynda tilboð frá birgi fyrir viðskiptavininn og er háð öllum skilmálum og skilyrðum sem skráð eru á vefsíðunni. Öll viðskipti sem gerð eru á vefsíðunni mynda samþykki á þessu tilboði.

Sérhvert tilboð sem birgir gerir er háð því að vörur séu tiltækar. Ef einhver vara/vörur eru ekki tiltækar á þeim tíma sem samningurinn er gerður telst allt tilboðið ógilt. Pantanir verða aðeins sendar með áætluðum fjölda gjafa miðað við
kynningarskilmálana jafnvel þótt körfan hafi annað magn.

  • Öll verð sem skráð eru á vefsíðunni eru sýnd í USD ($/Bandaríkjadalir).
  • Öll verð eru með fyrirvara um prent- og innsláttarvillur. Viðskiptavinur samþykkir að birgir axli enga ábyrgð á afleiðingum þessara mistaka. Í tilviki þessa atburðar er birgir ekki ábyrgur eða skyldur til að afhenda vöruna/vöruna.
  • Verð sem skráð eru á vefsíðunni eru ógild af viðeigandi sköttum eða sendingarkostnaði. Þessi gjöld eru reiknuð út við kassa og eiga að greiðast af viðskiptavinum.

a. Greiðsla frá viðskiptavini til birgis fer fram fyrirfram eins og tilgreint er á vefsíðunni. Birgir mun ekki afhenda vöru(r) fyrr en eftir að greiðsla hefur borist.

b. Birgir hefur svikaverndarstefnur til að verja sig gegn sviksamlegum pöntunum og greiðslum. Birgir getur notað hvaða tækni eða fyrirtæki sem er að eigin geðþótta eða þessa þjónustu. Ef pöntun er hafnað vegna hugsanlegs svika, heldur viðskiptavinurinn ekki birgir ábyrgan fyrir neinu tapi.

c. Komi til baka greiðslu af hálfu viðskiptamanns, eða ef greiðsla tekst ekki af einhverri ástæðu, er full greiðsla gjaldfallin strax. Fyrir pantanir þar sem birgir framlengir nettó lánskjör til viðskiptavinar, ber að greiða fulla greiðslu eins og fram kemur á þeim einstöku skilmálum. Þeir skilmálar geta einnig tilgreint vexti á eftirstöðvum. Þessi verð geta breyst hvenær sem er og geta verið mismunandi.

d. Ef viðskiptavinur hættir við pöntun sína í öllum tilvikum, getur 10% endurnýjunargjald verið lagt á endurgreiðslu.

a. Afhendingartímar sem sýndir eru á vefsíðunni eru áætlanir og því ekki bindandi. Birgir mun reyna að standa við þessa tilgreinda afhendingardaga eins mikið og mögulegt er, en hann mun þó ekki bera ábyrgð á því að viðskiptavinur geti ekki afhent. Vanhæfni til að afhenda veitir viðskiptamanni ekki rétt til að segja upp fyrrgreindum samningi eða krefjast bóta fyrir tjón.

b. Þegar aðeins hluti af pöntun er tiltækur hefur birgir rétt til að senda hluta eða halda pöntuninni til afhendingar þegar öll pöntunin er tiltæk.

a. Vörupantanir frá birgjum frá viðskiptavini verða sendar á afhendingarheimilisfangið sem viðskiptavinurinn gefur upp. Flutningur á þetta heimilisfang fer fram á þann hátt sem birgir ákveður.

b. Eignarréttur á hættu á tapi á pöntuðum vörum færist til viðskiptavinar við afhendingu.

c. Afhending er skilgreind sem augnablikið sem varan eða vörurnar eru afhentar frá flutningsfyrirtækinu til viðskiptavinarins. Afhending getur farið fram beint (að afhenda vöruna eða vörurnar beint til viðskiptavinarins) eða óbeint (að skilja vöruna eftir við dyr viðskiptavinarins).

a. Viðskiptavinur verður að athuga vöruna eða vörurnar strax við afhendingu til að staðfesta að innihaldið sé í samræmi við pöntunarstaðfestinguna. Öll misræmi verður að vekja athygli birgja á innan 48 klukkustunda frá afhendingu. Ef viðskiptavinur tilkynnir ekki birgjanum um misræmi innan þessa tímaramma, staðfestir viðskiptavinurinn sjálfkrafa að afhendingu hafi verið lokið í samræmi við pöntunarstaðfestinguna.

b. Ef vara/vörur verða gölluð innan sjö (7) daga frá afhendingu samþykkir birgir að skipta um vöru/vörur og mun standa straum af sendingarkostnaði fyrir bæði gölluðu vöruna og endurnýjunarvöruna. Til að eiga rétt á þessari stefnu verður viðskiptavinurinn að láta birgjann vita og biðja um viðeigandi skilaheimildarskjöl. Gölluðum vörum verður að skila í upprunalegum umbúðum. c Vörur sem ekki er skilað í upprunalegum umbúðum, jafnvel þótt þær séu gallaðar, uppfyllir ekki skilyrði.

c. Viðskiptavinurinn mun ekki skila neinum vörum til birgis án fyrirframsamþykkis og viðeigandi skilaheimilda. Öll skil eru á valdi birgis og verða að hafa viðurkennt RMA „heimildarnúmer fyrir skilavöru“. Hægt er að biðja um þetta RMA með því að hafa samband við birgjann. Skilaboð verða að berast birgi innan 14 daga frá útgáfudegi RMA.

Force majeure - Ef birgir getur ekki staðið við skuldbindingar sínar, eða getur aðeins staðið við þær með erfiðleikum, vegna óviðráðanlegra atvika, hefur hann rétt á að stöðva eða rifta samningi við viðskiptamann að hluta eða öllu leyti án dómstóla. Í slíkum tilvikum falla skuldbindingar samkvæmt samningnum niður að hluta eða öllu leyti, án þess að aðilar eigi rétt á að krefjast bóta fyrir tjón eða annan ávinning hver af öðrum. Ef birgir uppfyllir að hluta til mun birgir skila og millifæra þann hluta kaupfjárhæðarinnar sem lýtur að þeim hluta sem ekki er farið eftir.

RMA er krafist fyrir allar skilasendingar. Viðskiptavinurinn samþykkir að fá RMA með því að fylgja skilaleiðbeiningunum eins og er að finna á vefsíðunni. Ef viðskiptavinur er ekki með RMA hefur birgir rétt á að hafna endursendingunni. Að taka við skilasendingu felur ekki í sér viðurkenningu eða samþykki birgis á ástæðunni fyrir skilasendingunni sem viðskiptavinur tilgreinir. Áhættan sem tengist vöru sem er send til skila er áfram hjá viðskiptavininum þar til birgir hefur móttekið vöruna sem skilað er.

Gildandi lög - Skuldbindingar milli birgis og viðskiptavinar verða háðar lögum Kaliforníuríkis, að undanskildum öllum öðrum löndum og lögum laga.

a. Ef eitt eða fleiri af ákvæðum samnings milli birgja og viðskiptavinar – þar á meðal almennu skilmálar þessir – eru ógild eða verða lagalega ógild, heldur restin af samningnum í gildi. Aðilar munu hafa samráð sín á milli um þau ákvæði sem eru ógild eða eru metin að lögum ógild til að koma á skiptaráðstöfunum.

b. Fyrirsagnirnar greinar sem eru í þessum skilmálum og skilyrðum eru aðeins vísbending um þau efni sem umræddar greinar eiga að fjalla um; engin réttindi má leiða af þeim.

c. Misbrestur birgir á að skírskota til þessara skilmála og skilyrði í öllum tilvikum felur ekki í sér afsal á rétti til að gera það á síðari stigum eða í síðari máli.

d. Þar sem það á við verður einnig að lesa orðið „Viðskiptavinur“ sem „Viðskiptavinir“ og öfugt.

Tungumál - Þessir almennu skilmálar og skilyrði hafa verið samdir á ensku. Komi upp ágreiningur um efni eða gildi almennra skilmála þessara er enski textinn bindandi. Þessi texti er ekki löglegt skjal.

Deilur - Allar deilur sem kunna að koma upp í tengslum við samninginn sem þessir almennu skilmálar og skilyrði eiga við um, eða í tengslum við síðari samninga sem tengjast honum eru háðir lögum Kaliforníuríkis og má aðeins bera undir lögbæra dómstóll eins og birgir tilnefnir.

Ef þú samþykkir ekki notkunarskilmálana eins og þeir koma fram á vefsíðunni máttu ekki nota vefsíðuna.

Allar upplýsingar á vefsíðunni voru birtar að eigin vali birgis og má breyta, fjarlægja, breyta eða breyta hvenær sem er og án fyrirvara.


Birgir ábyrgist ekki að allar upplýsingar sem birtar eru á vefsíðunni séu réttar. Engin réttindi má leiða af upplýsingum á vefsíðunni. Sérhver notkun á vefsíðunni er framkvæmd á eigin ábyrgð viðskiptavinarins. Birgir ber ekki ábyrgð á tjóni eða tjóni sem verður eða gæti orðið vegna beinnar eða óbeinnar notkunar á upplýsingum sem finnast á vefsíðunni.


Allar persónuupplýsingar frá viðskiptavininum verða eingöngu safnað af birgi í samræmi við persónuverndarstefnu vefsíðunnar, eins og hún er birt.


Niðurhal eða öflun upplýsinga af vefsíðunni er gert á eigin ábyrgð viðskiptavinarins. Viðskiptavinur er ábyrgur fyrir hvers kyns tjóni eða tapi á tölvukerfi eða gögnum sem verða vegna niðurhals á slíku efni.

Allar upplýsingar á vefsíðunni eru verndaðar af hugverkarétti, þar með talið en ekki takmarkað við höfundarrétt, þar á meðal en ekki takmarkað við allan texta, myndir, myndir, lógó, grafík og myndir sem sýndar eru. Óheimilt er að geyma nokkurn hluta vefsíðunnar til persónulegrar eða faglegrar notkunar, ramma hana inn eða afrita án skriflegs leyfis frá birgi.

Notkun á vöruheitinu og vörumerkjaréttinum á nafninu DermSilk og notkun vörumerkjaréttarins að DermSilk lógóinu eru í eigu DermSilk. Notkun og afritun þessara eigna er eingöngu áskilin fyrir birgjann og fyrirtækjahóp þeirra og leyfi. Notkun þessara eigna er bönnuð án skriflegs leyfis frá viðurkenndum yfirmanni DermSilk.

Allir skilmálar og notkun eru háð lögum í Kaliforníu. Allar deilur sem rísa vegna notkunar á vefsíðunni og/eða upplýsingum sem fengnar eru af vefsíðunni má aðeins leggja fyrir tilnefndan dómstól.